Biedrība «Latvijas Spēļu biznesa asociācija»
Miesnieku iela 12, Rīga, LV – 1050, Latvija
Tālr.: +371 67225570 Tārl./fax: +371 67225519
e-pasts: lsba@lsba.lv, www.lsba.lv