LSBA

Latvijas Spēļu biznesa asociācija ir profesionāla organizācija, kuras mērķis un darbības joma ir apvienot azartspēļu organizētājus Latvijā, lai formulētu un virzītu vienotu viedokli par nozares attīstībai svarīgiem jautājumiem.
  • Biedru sastāvā ir lielākie spēļu biznesa uzņēmumi Latvijā

  • Vairāk nekā 20 gadu pieredze nozares pārstāvniecības jautājumos

  • Iestājas par ētisku un kvalitatīvu spēļu biznesa veidošanu Latvijā

Uzraugošās iestādes

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

https://www.iaui.gov.lv/lv/

Valsts Policija

http://www.vp.gov.lv/