Konkurss

Radošais LSBA logotipu konkurss ir noslēdzies.

Pateicamies visiem Latvijas Spēļu biznesa asociācijas (LSBA) 2017. gada oktobrī izsludinātā logotipu konkursa dalībniekiem par vēlmi un aktivitāti iesaistīšanos asociācijas jaunā logotipa izveidē!

LSBA logotipu konkurss ir noslēdzies. Vizuālā tēla veidošanā piedalījās 26 dalībnieki, kuri savos darbos piedāvāja vairāk nekā 70 radošu risinājumu LSBA identitātes izstrādē. Vērtēšanas komisija darbus izskatīja divos izvērtēšanas posmos un pieņēma gala lēmumu nepiešķirt pirmo, otro vietu un noteikt tikai trešo vietu par LSBA logotipa izveidi. Par vizuālo identitāti un LSBA logotipa izstrādi konkursā tiek apbalvots Klāvs Priedītis.

Konkursa mērķis bija izraudzīties jaunu LSBA logotipu, lai veicinātu LSBA atpazīstamību un veidotu vienotu, pašraksturojošu LSBA vizuālo tēlu. Logotipam jābūt aktuālam, oriģinālam un jāatbilst konkursa mērķim. Logotipam jābūt piemērotam drukai un izmantošanai dažādās vidēs, tam jāsaglabā kvalitāte jebkurā izmērā, kurā tas tiek lietots.

Kontaktpersona jautājumiem par konkursa norisi: Ieva Freiborne, LSBA komunikācijas konsultante, e-pasts: ifreiborne@golin.com