Preses relīze

Eiropas Drošu azartspēļu nedēļas ietvaros paplašina konsultatīvā tālruņa darbību

No šī gada 1. līdz 7. novembrim norit Eiropas Drošu azartspēļu nedēļa 2021. Latvijas Spēļu biznesa asociācija (LSBA) tās ietvaros uzsāk projektu ar biedrību “Skalbes”, lai paplašinātu konsultatīvā tālruņa par azartspēļu atkarību pieejamību un veicinātu spēlētāju izpratni par saistītajiem riskiem un risinājumiem.

LSBA atbalsts dos iespēju paplašināt krīzes centra “Skalbes” konsultatīvā tālruņa azartspēļu atkarīgajiem un viņu līdzcilvēkiem darbību, ko 2018. gadā izveidoja SIA “Alfor”. Tas ir vienīgais specializētais atbalsts pa tālruni tiem, kas saskaras ar azartspēļu ietekmi. Zvanītāji ar profesionālu konsultantu palīdzību var atpazīt atkarības pazīmes, noskaidrot efektīvākās ārstniecības veidus, kā arī uzzināt, kādi ir pirmie soļi, lai uzsāktu cīņu ar atkarību. Jaunā projekta ietvaros konsultatīvais tālrunis strādās katru dienu, kā arī reizi divās nedēļas nodrošinās bezmaksas speciālistu – narkologu, psihiatru un psihoterapeitu – telefonkonsultācijas.

Savukārt, lai sasniegtu plašāku mērķauditoriju, projektā plānots izstrādāt arī izglītojošus materiālus, kas palīdzēs izglītot sabiedrību un veicinās izpratni par azartspēļu atkarības riskiem, pazīmēm un pieejamo atbalstu.

“Līdz ar augošo ekonomisko un arī emocionālo spriedzi sabiedrībā cilvēkiem ir nepieciešams lielāks psiholoģiskais atbalsts. Neziņa par nākotni, iespējams, mazāki ienākumi saasinās mentālās veselības problēmas – pastāv lielāks risks, ka tiek pārkāptas robežas. Krīžu un konsultāciju centra “Skalbes” speciālisti vairāku gadu garumā ir pārliecinājušies, ka konsultatīvais tālrunis var kalpot kā pirmais solis palīdzības meklēšanā. Cilvēki, kuri sākotnēji apzinās savu problēmu, nereti nezina, kur vērsties pēc padoma, kā arī kaunas par to runāt,” norāda konsultatīvā tālruņa azartspēļu atkarīgajiem un viņu tuviniekiem koordinatore Santa Laimiņa.

Līdztekus tam LSBA ir atjaunojusi asociācijas darbības kodeksu. Tā izpratnē atbildīga spēle nozīmē vispusīgas informācijas sniegšanu visam iesaistītajām pusēm par azartspēlēm un to norisi, pastāvīgu azartspēļu iespējamo risku apzināšanu, analīzi un mazināšanu, kā arī informācijas un piemērota atbalsta sniegšanu klientiem ar atkarības pazīmēm un to līdzcilvēkiem. Saskaņā ar atjaunoto kodeksu LSBA izstrādās un nodrošinās visās biedru spēļu zālēs vienotu informatīvo atbalstu un materiālus spēlētājiem par azartspēļu atkarības riskiem un pieejamo palīdzību.

Arī citi risinājumi veiksmīgi darbojas un sniedz praktisku atbalstu azartspēļu spēlētājiem. Viens no tiem ir Pašatteikušos personu reģistrs, kurā šobrīd ir brīvprātīgi reģistrējušās 16 120 personas. Šis skaits atbilst to Veselības ministrijas veiktajā pētījumā minēto personu skaitam, kuras var skart problemātiska azartspēļu spēlēšana smagākajā pakāpē.

LSBA ir piedalījusies Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam veidošanas procesā. Finanšu ministrijas izstrādātās nozares pamatnostādnes šī gada vasarā pieņēma Ministru kabinets, un šobrīd norit pamatnostādņu ieviešanas plāna saskaņošana. Pamatnostādnes paredz vairākas jaunas prasības spēlētāju aizsardzībai un sabiedrības interešu aizstāvībai, piemēram, spēļu zāļu darbalaika samazināšana, apmeklētāju minimālā vecuma noteikšana no 21 gadiem, izmaiņas zāļu vizuālajā noformējumā un zāļu novietojumam pilsētvidē.