Preses relīze

Eiropas Kazino asociācija: stingri iestājamies pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju

Eiropas Kazino asociācijas (ECA) dalībnieki, kuru vidū ir arī Latvijas Spēļu biznesa asociācija, ir apņēmušies veikt stingrus pasākumus, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas radītos draudus un nodrošinātu atbilstību visaugstākajiem starptautiskajiem standartiem un attiecīgajiem tiesību aktiem. Latvijas Spēļu biznesa asociācija kopā ar Eiropas Kazino asociāciju pārstāv un atbalsta pārredzamu azartspēļu nozari, kas saskaņoti cenšas apkarot šādu noziedzīgu darbību.

Pašreizējā situācija

Eiropas Komisijas pārnacionālajā riska novērtējumā par nelegāli iegūtu līdzekļu legalizāciju, kas publicēts 2017. gada jūnijā, tiek izcelta licencēto klātienes kazino industrijas spēcīgā un iedarbīgā sistēma pret nelikumīgi iegūtas naudas legalizāciju. Eiropas Komisijas analīzē [1] neaizsargātība pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju tika vērtēta kā mēreni nozīmīga – otrajā zemākajā līmenī no četriem. Saskaņā ar ziņojumu “kazino iekļaušana nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmā 10 gadu garumā ir palielinājusi izpratni par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riska iespējamību. Kontroles ir efektīvākas, un darbinieki ir labāk apmācīti.” Tas parāda, ka procesi un pasākumi, kurus licencēto klātienes kazino nozare ir īstenojusi, ir ievērojami palielinājuši savu efektivitāti, lai apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

Kopš organizācijas dibināšanas pagājuša gadsimta deviņdesmito gadu sākumā ECA ir atbalstījusi savus biedrus nelikumīgi iegūtu līdzekļu apkarošanā. Ieviešot ES nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvu [2], Eiropā visā klātienes kazino nozarē tika radīta izpratne par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas nozīmi nozares veiksmīgai darbībai un reputācijai. Lai apmierinātu direktīvas prasības, ECA veicināja mācību kursu un pasākumu ieviešanu visiem tās dalībniekiem. Tā rezultātā visi ECA biedri ir nodrošinājuši, ka norit pasākumi, kas

  • rada izpratni personālā par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas nozīmi,
  • nodrošina, ka visi darbinieki, kas tieši iesaistīti naudas apritē, saņem visu nepieciešamo apmācību, lai veiktu savus pienākumus pēc nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas nostādnēm,
  • ietver stingrus pārbaudes pasākumus, lai novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas mēģinājumus,
  • aicina neatkarīgas iestādes veikt regulāras revīzijas, lai nodrošinātu, ka ieviestās procedūras nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas mēģinājumu novēršanai, ir efektīvas un iedarbīgas.

 

Turpmākie uzlabojumi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas politikā

Licencēto klātienes kazino nozare pastāvīgi uzlabo savas procedūras, kas atbilstoši tiesiskajām prasībām novērš nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Īstenojot šos novēršanas pasākumus, vispiemērotākā ir adekvāti izstrādāta un uz risku orientēta pieeja, jo tā ir lielisks līdzeklis iespējamo nelegāli iegūto līdzekļu legalizācijas mēģinājumu noteikšanai. Tajā ir konkrēts noteikumu kopums, kas palīdz identificēt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskus, tādējādi ļaujot pienākumu veicošajai struktūrai koncentrēties uz tiem klientiem un darījumiem, kas potenciāli rada vislielāko risku. Finanšu darījumu darba grupa (FATF) nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā iesaka ievērot tieši šādu – uz risku orientētu – pieeju. ECA pastāvīgi sadarbojas ar politikas veidotājiem un ieinteresētajām pusēm jautājumos, kas saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un nozares centieniem novērst šādu noziedzīgu darbību.

Līdztekus nozares centieniem un tiesiskajām prasībām ir svarīgi, lai politikas veidotāji ES un valstu līmenī izstrādātu piemērotu tiesisko regulējumu, kas atbildīgi un efektīvi novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu naudas legalizāciju. Tāpēc Eiropas Kazino asociācija aicina ES iestādes ES līmenī izstrādāt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas sistēmu, kurā tiktu ņemta vērā:

  • Uz risku orientēta pieeja. Konsekventi īstenot uz risku orientētu pieeju, kā to atbalstīja FATF politikas izstrādes laikā un spēkā esošo tiesību aktu novērtēšanā un analīzē;
  • FIU atsauksmes. Nodrošināt, ka Finanšu izlūkošanas vienības (FIU) nodrošina tūlītējus novērtējumus un regulāras norādes, kas pienākumu veicošajām struktūrām uzlabo izpratni un pārskatu kvalitāti;
  • ES apkopoti PEP saraksti. Izveidot oficiāli ES politiski pakļautu cilvēku sarakstu (PEP), kas pienākumu veicošajām struktūrām palielinātu PEP ziņošanas uzticamību un saskaņotību;
  • Skaidras naudas maksāšanas ierobežojumi. Nodrošināt, ka naudas līdzekļu izmantošanas ierobežojumos, kas ieviesti, lai apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, tomēr tiek ņemtas vērā negatīvās ārējās sekas, piemēram, negatīvā ietekme uz klientiem un problēmu azartspēles. Tāpat panākt, ka tiek ņemti vērā jau ieviestie augstie standarti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai. Izņēmumi, kas klātienes kazino nozari atbrīvotu no jebkādiem šāda veida ierobežojumiem, būtu uzskatāmi kā politikas risinājumi, kas atsevišķi tikuši piemēroti. [3]

 

Mīti par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju kazino

Diemžēl joprojām pastāv mīti par šķietami nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vieglumu klātienes kazino. Praksē šie mīti nav dzīvotspējīgi, tomēr regulāri parādās rakstos un ziņojumos par licencētajiem klātienes kazino. Lai izvairītos no neskaidrībām un nepareiziem uzskatiem, ECA vēlas precizēt situāciju attiecībā uz diviem visbiežāk sastopamiem mītiem.

1. mīts: kazino ir neaizsargāti pret noziedzīgu organizāciju iejaukšanos īpašumā

 Eiropas valstu licencēšanas sistēmas garantē, ka īpašumtiesības (un jebkādas īpašumtiesību izmaiņas) tiek izpildītas saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem un noteikumiem. Lai tā notiktu, tiek veiktas stingras un pienācīgas inspekcijas valsts pārvaldes iestādēs, kā arī tiek pārbaudīta iesaistīto līdzekļu izcelsme un uzņēmēji, galvenie personāli un augsta ranga darbinieki. ES dalībvalstis ir īstenojušas visus šos pasākumus, lai veiksmīgi likvidētu noziedzīgo organizāciju īpašumtiesību iefiltrēšanās risku.

To atzīst arī ES pārnacionālais riska novērtējums no 2017. gada jūnija, saskaņā ar kuru „no kompetento iestāžu viedokļa kazino vislielākais neaizsargātības risks ir infiltrācija, kas ir pienācīgi mazināta, veicot piemērotas un pienācīgas pārbaudes. Kazino operatori sistemātiski pārbauda īpašniekus (akcionārus), augsta ranga darbiniekus un galveno personālu, kuri diezgan efektīvi garantē infiltrācijas risku novēršanu.”

2. mīts: žetonu iegāde skaidrā naudā un gandrīz tūlītēja apmaiņa par skaidru naudu

Šis scenārijs nozīmē, ka nelikumīgi iegūtas naudas legalizāciju var viegli veikt, “netīro” skaidro naudu pārvēršot kazino žetonos, kas pēc minimāla spēles laika vai uzreiz tiek apmainīti skaidrā naudā. Šis scenārijs ir pilnībā neiespējams Eiropas licencētajos klātienes kazino. Lai tas būtu veiksmīgs, ir nepieciešams apstiprinājums par kazino laimestu, jo bez tā nebūtu pierādījumu par jauniegūtās naudas likumīgo izcelsmi. Tomēr licencētie klātienes kazino Eiropā kopumā neizsniedz nekādus apstiprinājumus par klientu laimestiem. Vienīgais reti izmantotais izņēmums no šī noteikuma būtu tad, ja klients laimētu spēļu automātu džekpotu vai ievērojamu naudas summu ilgākā kazino apmeklējuma laikā. Šis apstiprinājums parasti tiek ieviests drošības apsvērumu dēļ, jo šādas lielas summas parasti netiek izmaksātas skaidrā naudā un uz tām attiecas stingri nosacījumi un ziņošanas noteikumi.

Šāds scenārijs, kurā tiek apmainīts liels naudas daudzums pēc minimāla spēles laika vai uzreiz pēc tās, būtu ārkārtīgi aizdomīgs, un vēlāk būtu jāveic izmeklēšana. Turklāt, ja nepieciešams, tiktu aizpildīts arī Aizdomīgu darījumu pārskats. Paredzams, ka personāla aizdomas tiks paaugstinātas, ja klients pieprasītu šādu apstiprinājumu, un tas savukārt radīs būtisku kaitējumu iesaistītajiem noziedzniekiem.

 Par ECA

ECA ir licencēti klātienes kazino Eiropā, kurā ir 27 biedri un vairāk nekā 70 000 tiešie darbinieki, kas atbalsta vietējo ekonomiku visā Eiropā. Tajā ir dalībnieki no gandrīz visām ES dalībvalstīm, kā arī valstīm, kas nav ES dalībvalstis. ECA galvenais nolūks un mērķis ir risināt un veicināt ar kazino saistītu jautājumu risināšanu, kā arī sekmēt nozares pozitīvo ieguldījumu.

1 Pielikums ir atrodams šeit http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45653

2 3. nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīva 2005/60/EC atrodama šeit: http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:309:0015:0036:en:PDF un 4. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīva 2015/849 atrodama šeit: http://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&

3 Skatīt ECA iesniegumu Eiropas Komisijas atklātajā apspriešanā par “ES iniciatīvu par skaidras naudas maksājumu ierobežojumiem” šeit: http://www.europeancasinoassociation.org/fileadmin/eca- files/ECA_response_-_European_Commission_public_consultation_on_EU_initiative_on_cash_payment_restrictions.pdf