Preses relīze

Latvijas Spēļu biznesa asociācijas vadlīnijas spēļu zāļu drošas darbības nodrošināšanai Covid-19 izplatības ierobežošanai

I          Drošības pasākumi attiecībā uz klientiem

 

 • Pie spēļu zāles ieejas labi redzamā vietā izvietota informācija, tai skaitā svešvalodās, par pakalpojumu sniegšanu epidemioloģiski drošā vidē un attiecīgo drošības prasību piemērošanu, tai skaitā nodrošinot sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta derīguma pārbaudi pie ieejas;
 • Cilvēku plūsmas organizēšana un kontrole;
 • Klientam, ienākot spēļu zālē:
  • jālieto medicīniskā sejas maska vai ne zemākas klases kā FFP2 respirators bez vārsta (turpmāk – sejas maska). Redzamā vietā pie ieejas izvietota informācija, ka nepieciešamības gadījumā sejas maskas ir pieejamas pie spēļu zāles personāla;
  • jāveic roku dezinfekcija. Roku dezinfekcijas līdzekļi, kas satur vismaz 70 % etanola, izvietoti spēļu zālē pie ieejas, bāra zonā vai citās brīvi pieejamās vietās;
 • Visās vietās, kurās var veidoties rinda, marķēta grīda ik pa 2 metriem;
 • Klientiem jāievēro fiziskās distancēšanās noteikumi un obligāti jālieto sejas maska;
 • Labi redzamā vietā izvietota informācija par piesardzības pasākumiem:
 • brīdinājums, ka spēļu zālē nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
 • brīdinājums par distancēšanās prasībām;
 • pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas prasības;
 • brīdinājums par sejas maskas lietošanas pienākumu, kā arī norādes par tās pareizu lietošanu;
 • Labi redzamā vietā izvietota informācija ar aicinājumu par nacionālās kontaktu noteikšanas un brīdināšanas lietotnes “Apturi Covid” izmantošanu;
 • Pastiprināts klientu monitorings: ja tiek manīts apmeklētājs ar redzamiem saslimšanas simptomiem – klepus, apgrūtināta elpošana u.c., spēļu zāles personāls lūdz, lai klients nekavējoties pamet spēļu zāles telpas, pēc tam dezinficējot vietas, kur klients ir pieskāries, un informē par aizliegumu apmeklēt spēļu zāli;
 • Ja klients atsakās ievērot normatīvajos aktos un šajās vadlīnijās noteiktos drošības pasākumus, klientam atrašanās spēļu zālē tiek liegta.

 

II         Drošības pasākumi attiecībā uz darbiniekiem

 

 • Darbinieku atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaude;
 • Spēļu zāļu darbiniekiem ir strikti jāievēro visas normatīvo aktu prasības, Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības ministrijas rekomendācijas, azartspēļu nozares vadlīnijas, kā arī darba devēja rīkojumi Covid-19 izplatības ierobežošanai;
 • Darba vietā neuzturas personas ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai personas, kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija;
 • Regulāra darbinieku instruēšana un apmācības par COVID-19, slimības pazīmēm, preventīvajiem pasākumiem, kā arī nepieciešamo rīcību saslimšanas gadījumā;
 • Apkalpojot klientus, atbilstoši iespējām samazināt atrašanos klienta tuvumā, ja darbinieka klātbūtne nav nepieciešama pakalpojuma sniegšanas laikā;
 • Individuālo aizsarglīdzekļu (gumijas cimdi, sejas maskas u.c.) izmantošana darba procesā atbilstoši normatīvajam regulējumam un darba devēja rīkojumiem;
 • Visi iepriekš minētie drošības pasākumi attiecināmi arī uz uzņēmumu biroju darba nodrošināšanu, pēc iespējas palielinot neklātienes komunikāciju (telefonsarunas, konferences zvani u.tml.).

 

III       Drošības pasākumi attiecībā uz telpām un iekārtām

 

 • Telpu un spēļu aparātu kopšanas un dezinfekcijas prasības:
  • virsmu, grīdu, sanitāro ierīču regulāra tīrīšana un dezinfekcija;
  • kontakta virsmu (piem., durvju rokturi, gaismas slēdži, lifta pogas, skārienjūtīgi ekrāni, koplietošanas biroja tehnikas pogas, trepju margas, darba virsmas) regulāra dezinfekcija, nodrošinot, lai arī darbiniekiem (ne tikai uzkopšanas personālam) ir pieejami ātras iedarbības dezinfekcijas līdzekļi kontakta virsmu dezinfekcijai un darbinieki ir informēti par pareizu to lietošanu;
  • spēļu iekārtu dezinfekcija ar atbilstošiem dezinfekcijas līdzekļiem pēc katra apmeklētāja;
 • Telpu regulāra vēdināšana, nodrošinot normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu gaisa kvalitāti. Ja nav iespējams izmantot automātiskās ventilācijas sistēmas, telpas vēdina ik pēc 2 stundām vismaz 15 minūtes;
 • Netiek piedāvāti nekādi pašapkalpošanās servisi – piem., ūdens lietošanas iekārtas, kafijas aparāti, cukurs no kopīga trauka, dzērienu salmiņi u.c.;
 • Trauki tiek mazgāti trauku mazgājamā mašīnā; ja tās nav – obligāti jāveic trauku dezinfekcija vai jāizmanto vienreizlietojamie trauki.

 

Gadījumā, ja šajās vadlīnijās minētie ierobežojumi, drošības pasākumi vai citi pienākumi tiek grozīti vai atcelti, Latvijas Spēļu biznesa asociācijas biedriem ir tiesības piemērot normatīvo aktu normas.