Preses relīze

Latvijas Spēļu biznesa asociācijas ziņu lapa

AIZVADĪTA EIROPAS DROŠĀKU AZARTSPĒĻU NEDĒĻA

No 17. līdz 23. oktobrim visā Eiropā norisinājās dažādas aktivitātes Eiropas drošāku azartspēļu nedēļā – vairāk lasi šeit.

Latvijas Spēļu biznesa asociācija (LSBA) sadarbībā ar ekspertiem 21. oktobrī organizēja publisku pasākumu, kurā aktualizēja nepieciešamību veicināt drošu azartspēļu vidi Latvijā un prezentēja biedrības “Skalbes” konsultatīvā tālruņa azartspēļu atkarīgajiem un viņu līdzcilvēkiem, kura darbība tiek nodrošināta ar LSBA biedru atbalstu, sasniegtos rezultātus. Pasākumā piedalījās:

  • Arnis Vērzemnieks, Latvijas Spēļu biznesa asociācijas prezidents;
  • Santa Laimiņa, biedrības “Skalbes” valdes locekle;
  • Elīna Brila, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas konsultante atkarību mazināšanas jautājumos;
  • Rita Kuzņecova, veselības centra “Vivendi” narkoloģe;
  • Līva Biseniece, uzņēmuma “Alfor” korporatīvās komunikācijas un sociālās atbildības vadītāja.

 

Eksperti norāda, ka azartspēļu atkarības prevencijā un ārstēšanā milzīga nozīme ir efektīviem atbalsta instrumentiem. Diemžēl konstatējams, ka atbalsta iespējas nav vienlīdz pieejamas visā Latvijā, trūkst arī informācijas.

 

Biedrības “Skalbes” konsultatīvā tālruņa azartspēļu atkarīgajiem un viņu līdzcilvēkiem darbība pierāda atbalsta nepieciešamību, un cilvēki arvien biežāk uzdrīkstas to lūgt par spīti sabiedrībā valdošajai stigmai pret azartspēļu atkarību. Tālruņa kapacitātes palielināšana, piesaistot LSBA finansējumu, devusi nozīmīgus augļus. Laika posmā no 2021. gada novembra līdz 2022. gada septembrim biedrībā “Skalbes” saņemtais zvanu skaits sasniedza 343 gadījumus, kas ir palielinājums par aptuveni 100 % salīdzinājumā ar attiecīgo periodu iepriekš, kad saņemto zvanu skaits nepārsniedza 171, liecina biedrības “Skalbes” apkopotā statistika. Vairākkārt arī rīkota akcija “Speciālists pie tālruņa”, kurā tika iesaistīti  speciālisti – psihologs, narkologs un atkarību speciālists.

Pasākuma ieraksts ir pieejams šeit.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JAUNAIS PAŠVALDĪBU LIKUMS

  1. gada 1. janvārī spēkā stāsies Pašvaldību likums. Tajā noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir “lemt par azartspēļu organizēšanas vietu pašvaldības administratīvajā teritorijā atļaušanu vai aizliegšanu”.

Pēc likuma izsludināšanas ir izskanējusi maldinoša interpretācija par pašvaldību funkciju tvērumu azartspēļu organizēšanas jomā. Tādēļ vēršam uzmanību uz Saeimas Juridiskā biroja, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 11. oktobra sēdē sniegto minētās normas skaidrojumu, ka Pašvaldību likumā ietvertā norma par pašvaldību funkcijām azartspēļu organizēšanas jomā neparedz plašāku pašvaldību tiesību tvērumu, kā tas jau ir paredzēts Azartspēļu un izložu likumā. Kā norāda Saeimas Juridiskais birojs, “šī norma neparedz neko tādu, kas jau nebūtu pateikts Azartspēļu un izložu likumā”. Tātad Pašvaldību likumā nostiprināta pašvaldību funkcija azartspēļu organizēšanas jomā, bet konkrēti azartspēļu nozares darbības nosacījumi un ierobežojumi ir noteikti Azartspēļu un izložu likumā.

Savukārt Finanšu ministrija, kas atbild par azartspēļu organizēšanas politiku, norāda, ka Azartspēļu un izložu likums paredz skaidri definētus nosacījumus un ierobežojumus azartspēļu organizēšanai un ka tie pēc būtības neparedz pilnīgu azartspēļu organizēšanas aizliegumu, bet gan nosaka kārtību, kādā azartspēļu organizēšana ir atļauta (skat. arī Latvijas Republikas Administratīvās apgabaltiesas 2021. gada 1. decembra spriedumu lietā Nr. A420175120).

Arī pašvaldību darbību pārraugošā un koordinējošā institūcija VARAM uzsver, ka Izložu un azartspēļu likums paredz pašvaldību tiesības noteikt papildu teritorijas, kurās nav atļauts organizēt azartspēles, izstrādājot pašvaldību saistošos noteikumus, tomēr likuma mērķis nav pilnībā aizliegt azartspēļu organizēšanu.

Rezumējot par nozares politiku atbildīgo institūciju viedokli un aktuālo tiesu praksi, konstatējams, ka, pieņemot saistošos noteikumus par teritorijām un vietām, kurās azartspēļu organizēšana ir atļauta vai aizliegta, pašvaldībai ir jāveic sabiedrības interešu aizskāruma novērtējums.

LSBA un tās biedri ir atvērti sadarbībai ar pašvaldībām un aicina uz dialogu par sabiedrības interesēm atbilstošu risinājumu spēļu zāļu novietojumam. Biedrības mērķis ir nodrošināt kontrolētu un atbildīgu izklaides pakalpojumu sniegšanu, kas pasargā sabiedrību un atkarīgās personas no aizplūšanas uz nelicencētu interneta azartspēļu platformu izmantošanu.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

MANA BALSS” INICIATĪVA

Aktivizēta 2020. gada oktobrī biedrības “Esi brīvs!” uzsāktā parakstu vākšana par pietiekama finansējuma novirzīšanu pašvaldībām atkarības prevencijas programmām – lūdzu, skat. ManaBalss.lv iniciatīvu, kā arī tās lapu Facebook platformā.

LSBA atbalsta ierosinājumu mainīt ienākumu no azartspēļu, valsts mēroga vai vietējā mēroga izložu nodokļiem sadalījumu starp valsts un pašvaldību budžetiem, palielinot pašvaldībām novirzāmo daļu. Izmaiņas ļautu pašvaldībām veicināt un organizēt profilakses pasākumus dažādu atkarību un to risku mazināšanai, kā arī ieviest risinājumus alternatīvo brīva laika pavadīšanas veidu integrēšanai sabiedrībā.

Kopš 2020. gada azartspēļu nodokli ieskaita 95 % apmērā valsts pamatbudžetā un 5 % apmērā – tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta azartspēle. Organizējot interaktīvās azartspēles, azartspēļu nodokli ieskaita valsts pamatbudžetā. Iepriekš valsts kasē nonāca 75 %, bet pašvaldībām – 25 % šī nodokļa ieņēmumu. Pašvaldību ieskatā, šī nodokļa ieņēmumu atņemšana tām ir nekorekta, jo pašvaldību pienākumi un kompetence azartspēļu jomā netiek samazināta.

Aplēses par šo gadu liecina, ka ieņēmumi no azartspēļu nodokļa šogad, piemēram, Rīgā būs vairāk nekā 600 000 eiro, bet, ja pašvaldības daļa būtu 50 %, tie būtu vairāk nekā 6 miljoni eiro, Jelgavā – šobrīd 70 000 eiro, bet varētu būt 10 reižu lielāki.

Par iniciatīvu var parakstīties šeit: https://bit.ly/2TsLJ0Q

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

AZARTSPĒĻU UN IZLOŽU POLITIKAS PAMATNOSTĀDNES

Aktīvi turpina strādāt Finanšu ministrijas izveidotā Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam iekļauto uzdevumu izpildes darba grupa.

Turpinās diskusija par nepieciešamiem grozījumiem normatīvajā regulējumā, kas izriet no paredzētajiem atkarības profilakses, preventīvajiem un spēlētāju atbalsta pasākumiem, lai mazinātu problemātiskas spēles risku. Tiek izstrādātas azartspēļu organizācijas vietu vizuālā noformējuma prasības.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

AZARTSPĒĻU UN IZLOŽU LIKUMA GROZĪJUMI

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija 21. septembrī sāka likumprojekta “Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā” otrajam lasījumam iesniegto priekšlikumu izskatīšanu. Deputāti uzklausīja Finanšu ministrijas ziņojumu par paveikto darba grupā Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādņu izpildei, uzsverot, ka ir svarīgi neveicināt spēlētāju aizplūšanu uz nelegālo vidi. Arī deputāti norādīja uz nepieciešamību meklēt risinājumu, kas nepalielinātu organizēto noziedzību valstī.

LSBA prezidents Arnis Vērzemnieks komisijas sēdē uzsvēra, ka tiesības uz izklaidi ir pieaugušu cilvēku brīvas tiesības, un aicināja deputātus ar vienkāršotu pieeju nesarežģīt situāciju, par piemēru minot Austriju, kurā nelegālās azartspēles esot milzīga problēma, jo valsts savulaik esot pieņēmusi sasteigtus un nepārdomātus lēmumus.

Jaunajai Saeimai jānolemj, vai turpināt likumprojekta izskatīšanu.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SMĒĶĒŠANAS AIZLIEGUMS KAZINO UN SPĒĻU ZĀLĒS

 

Saeima 13. oktobrī otrajā lasījumā pieņēmusi likumprojektu “Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā”. Cita starpā atbalstīts Veselības ministrijas priekšlikums noteikt smēķēšanas aizliegumu kazino un spēļu zālēs, lai gan Sociālo un darba lietu komisija to noraidīja. LSBA ir ierosinājusi noteikt pienākumu izveidot speciālas smēķētavas, kā arī pastiprinātas prasības gaisa ventilācijai.

 

Jaunajai Saeimai jānolemj, vai turpināt likumprojekta izskatīšanu. Ja tā pārņems likumprojektu, tas tiks uzskatīts par pieņemtu pirmajā lasījumā.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

INFORMĀCIJA, KUR MEKLĒT PALĪDZĪBU, JA RADUSIES ATKARĪBA

Cilvēkiem, kuri apzinās savu atkarību un vēlas to pārtraukt, ir pieejams dažādu speciālistu atbalsts. LSBA biedri regulāri informē savus klientus par vietām, kur meklēt palīdzību, un aicina ar šo informāciju dalīties arī citus.

 

Biedrība Skalbes:

atbalsta tālrunis azartspēļu atkarīgajiem

un līdzcilvēkiem: 29323202 (katru dienu 12.00–20.00), www.skalbes.lv

 

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija:

konsultācijas un atbalsta grupas;

informācijas tālrunis: 67504966, e-pasts: psihologs@iaui.gov.lv, www.Iaui.gov.lv

 

Slimnīca “Ģintermuiža”:

Minesotas programma notiek Jelgavā, Filozofu ielā 69;

dežuranta tālrunis: 63022483, 25731229;

speciālista tālrunis: 63020347 (darbdienās 8.00–8.30 un 12.30–13.00)

 

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs:

Minesotas programma notiek Rīgā, Aptiekas ielā 7;

informācijas tālrunis: 67080210, www.rpnc.lv

 

Anonīmie spēlmaņi:

informācijas tālrunis: 26965224, e-pasts: as@as.org.lv; www.as.org.lv

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

AZARTSPĒĻU KOMERSANTU AKTUALITĀTES

  • “Alfor” grupas azartspēļu zīmoli atzīmēja Eiropas drošāku azartspēļu nedēļu, sniedzot klientiem informāciju, kā ir iespējams kontrolēt spēles gaitu un kādi spēlētāju aizsardzības rīki ir pieejami. Vairāk lasi šeit.
  • Uzklausot Bauskas pašvaldības prioritātes, uzņēmumam “Alfor” piederošā ēka Bauskā uz pieciem gadiem ir nodota bezatlīdzības lietošanā biedrībai “OPEN Radošais centrs” jauniešu centra izveidei. Savukārt uzņēmumam piederošā spēļu zāle “Fenikss” Bauskā pārcelsies uz jaunām telpām. Vairāk lasi šeit.
  • Šī gada decembrī uzņēmums “Alfor” plāno atvērt jaunu četrzvaigžņu viesnīcu Rīgā, Brīvības ielā 48/50. Viesnīca ar 54 numuriem, restorānu, jumta terasi un plašu publisko zonu, kurā paredzēts izstādīt mākslas darbus no Jāņa Zuzāna privātkolekcijas, veidos jaunu kvalitatīvu atpūtas un kultūras vietu Rīgas viesiem un rīdziniekiem. Vairāk lasi šeit.
  • 17. septembrī Olympic Entertainment Group piedalījās Vispasaules Talkas dienā visās pārstāvētajās valstīs – Baltijas valstīs, kā arī  Slovākijā, Maltā un Itālijā. Latvijā tika tīrītaVakarbuļļu peldvieta Rīgā, sadarbībā ar Rīgas Domi.