Preses relīze

LSBA pauž atbalstu FID cīņā ar naudas atmazgāšanu

Latvijas Spēļu biznesa asociācija (LSBA) saistībā ar Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) vadītājas sniegto informāciju par to, ka azartspēļu sektors ir izmantots noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas nolūkiem, pauž atbalstu uzraugošajām iestādēm. Vienlaikus norādot, ka asociācijas un tās pārstāvēto uzņēmumu rīcībā nav informācijas par paziņojumā minētajiem secinājumiem. Līdz šim ieviestie mehānismi būtiski mazinājuši noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (NILLTF) risku azartspēļu nozarē, un nepieciešamības gadījumā nozares uzņēmumi ir gatavi papildu atbalsta sniegšanai NILLTF novēršanā.

 

Azartspēļu nozares uzņēmumi darbojas saskaņā ar starptautiskajiem, Eiropas Savienības un nacionālajiem normatīvajiem aktiem NILLTF novēršanas jomā, ieviešot atbilstošus drošības un kontroles pasākumus, sadarbojas ar nozares uzraugu – Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju (IAUI), Finanšu izlūkošanas dienestu un citām uzraugošajām institūcijām.

 

LSBA biedri seko IAUI vadlīnijām, izstrādājot iekšējo kontroles sistēmu, komersantu atbildīgie darbinieki par NILLTFN prasību ievērošanu piedalās regulārās apmācībās, kā arī komersanti nodrošina informācijas pieejamību IAUI klātienes un neklātienes pārbaudēs. IAUI veic vismaz vienu speciālo pārbaudi gadā katram azartspēļu organizētājam. Par izveidoto iekšējo kontroles sistēmu efektivitāti liecina pieaugošs subjektu ziņoto aizdomīgo darījumu skaits.

 

LSBA prezidents Arnis Vērzemnieks norāda, ka pēdējos gados ieviesti būtiski mehānismi, kas saskaņā ar Latvijas Nacionālo NILLTF risku novērtēšanas ziņojumu 2018.gadā kopējo nozarei piemītošo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku ir mazinājuši. Ir stiprināts interaktīvo izložu un azartspēļu darbības uzsākšanas uzraudzības mehānisms, pieņemti to licencēšanas noteikumi, aizliegta elektroniskās naudas sistēmu izmantošana un noteikts aizliegums izmantot jebkādus maksājumu pakalpojumu sniedzēju kontus (piemēram, PayPal sistēma), izņemot klienta privāto bankas kontu, savukārt, laimests var tikt pārskaitīts tikai uz klienta personīgo bankas kontu, kas ir atvērts vienā no Latvijas bankām.

 

“NILLTF novēršanas prasību pārkāpumu skaits nozarē ir salīdzinoši neliels. IAUI 2019.gadā kopumā konstatējusi piecus pārkāpumus, no kuriem vairākums ir saistīts ar iekšējās kontroles sistēmas dokumentācijas nepilnībām, nevis veiktajiem darījumiem,” norāda A. Vērzemnieks.