Preses relīze

Svarīgi! Par IIN no laimestiem

Par laimestu nodokli

Cienījamie azartspēļu spēlētāji!

Saskaņā ar 2017.gada 22.novembrī Saeimā apstiprinātajiem grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” izložu un azartspēļu laimesta daļa, kura pārsniedz 3000 euro, ja laimests, kas pārsniedz 3000 euro, izmaksāts vienā reizē vai summējot visā azartspēles un izlozes organizēšanas vietas apmeklējuma laikā, tiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 23% apmērā.

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 15.panta 24.punkts

15.panta 24.punkts: “Ja maksātājs laimējis izložu vai azartspēļu laimestu, kas pārsniedz 3 000 euro, un tas izmaksāts vienā reizē vai, summējot visā azartspēles organizēšanas vietas apmeklējuma laikā, izložu vai azartspēļu laimesta daļai, kas pārsniedz 3 000 euro, bet nepārsniedz 55 000 euro, taksācijas gada laikā piemēro nodokļa likmi 23 procentu apmērā, bet izložu vai azartspēļu laimesta daļai, kas pārsniedz 55 000 euro, piemēro nodokļa likmi 31,4 procentu apmērā.”.

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 17.panta 10.punkts

17.panta 10.punkts nosaka, ka ienākuma izmaksātājs ietur nodokli ienākuma izmaksas vietā un iemaksā to budžetā ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša piektajā datumā.

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība.

 

Nodokļa maksātājs, neatkarīgi no ienākuma izmaksas vietā piemērotās nodokļa likmes, ienākumu no izložu un azartspēļu laimestiem iekļauj taksācijas gada deklarācijā un aprēķina nodokli rezumējošā kārtībā, piemērojot attiecīgajam gada ienākumu apmēram noteikto nodokļa likmi vai nodokļa likmes.

Izņēmums ir Simtgades loterija, kurā gūtie laimesti netiek aplikti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.