Preses relīze

Latvijas Spēļu biznesa asociācijas vadlīnijas spēļu zāļu drošas darbības nodrošināšanai Covid-19 izplatības ierobežošanai

 

I          Drošības pasākumi attiecībā uz klientiem

 • Pie spēļu zāles ieejas labi redzamā vietā izvietota informācija, tai skaitā svešvalodās, par:
  • drošas darbības režīma un tā ietvaros ievērojamo drošības prasību piemērošanu;
  • maksimāli pieļaujamo klientu skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā vietā;
  • atbildīgo personu, kura organizē noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, norādot minētās personas amatu.
 • Cilvēku plūsmas kontrole, nodrošinot:
  • sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta derīguma pārbaudi pie ieejas;
  • ka klientu, kuri atrodas spēļu zālē vienlaicīgi, skaits nepārsniedz normatīvajos aktos noteikto cilvēku skaitu;
 • Klientam, ienākot spēļu zālē:
  • ja nepieciešams saskaņā ar normatīvo regulējumu, jālieto medicīniskā vai nemedicīniskā (higiēniskā vai auduma) sejas maska (turpmāk – mutes un deguna aizsegs). Redzamā vietā pie ieejas izvietota informācija, ka nepieciešamības gadījumā mutes un deguna aizsegi ir pieejami pie spēļu zāles personāla;
  • jāveic roku dezinfekcija. Roku dezinfekcijas līdzekļi, kas satur vismaz 70 % etanola, izvietoti spēļu zālē pie ieejas, bāra zonā vai citās brīvi pieejamās vietās;
 • Visās vietās, kurās var veidoties rinda, marķēta grīda ik pa 2 metriem;
 • Ja nepieciešams saskaņā ar normatīvo regulējumu, klientiem jāievēro fiziskās distancēšanās noteikumi un obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs;
 • Labi redzamā vietā izvietota informācija par piesardzības pasākumiem:
 • brīdinājums, ka spēļu zālē nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
 • brīdinājums par distancēšanās prasībām;
 • pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas prasības;
 • brīdinājums par mutes un deguna aizsega lietošanas pienākumu, kā arī norāde par mutes un deguna aizsega pareizu lietošanu, ja pastāv tā lietošanas pienākums.
 • Labi redzamā vietā izvietota informācija ar aicinājumu par nacionālās kontaktu noteikšanas un brīdināšanas lietotnes “Apturi Covid” izmantošanu;
 • Pastiprināts klientu monitorings: ja tiek manīts apmeklētājs ar redzamiem saslimšanas simptomiem – klepus, apgrūtināta elpošana u.c., spēļu zāles personāls lūdz, lai klients nekavējoties pamet spēļu zāles telpas, pēc tam dezinficējot vietas, kur klients ir pieskāries, un informē par aizliegumu apmeklēt spēļu zāli;
 • Veikta klientu uzskaite, lai SPKC būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā. Par klientu tiek iegūti un 14 dienas saglabāti šādi dati: vārds, uzvārds, kontakttālrunis;
 • Ja klients atsakās ievērot normatīvajos aktos un šajās vadlīnijās noteiktos drošības pasākumus, klientam atrašanās spēļu zālē tiek liegta.

 

II         Drošības pasākumi attiecībā uz darbiniekiem

 • Darbinieku atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaude;
 • Spēļu zāļu darbiniekiem ir strikti jāievēro visas normatīvo aktu prasības, Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības ministrijas rekomendācijas, azartspēļu nozares vadlīnijas, kā arī darba devēja rīkojumi Covid-19 izplatības ierobežošanai;
 • Darba vietā neuzturas personas ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai personas, kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija;
 • Regulāra darbinieku instruēšana un apmācības par COVID-19, slimības pazīmēm, preventīvajiem pasākumiem, kā arī nepieciešamo rīcību saslimšanas gadījumā;
 • Apkalpojot klientus, atbilstoši iespējām samazināt atrašanos klienta tuvumā, ja darbinieka klātbūtne nav nepieciešama pakalpojuma sniegšanas laikā;
 • Individuālo aizsarglīdzekļu (gumijas cimdi, mutes un deguna aizsegi, vienreizējais halāts vai priekšauts (darbu veikšanai, kuros ir palielināts inficēšanās risks)) izmantošana darba procesā atbilstoši normatīvajam regulējumam un darba devēja rīkojumiem;
 • Visi iepriekš minētie drošības pasākumi attiecināmi arī uz uzņēmumu biroju darba nodrošināšanu, pēc iespējas palielinot neklātienes komunikāciju (telefonsarunas, konferences zvani u.tml.).

 

III       Drošības pasākumi attiecībā uz telpām un iekārtām

 • Telpu un spēļu aparātu kopšanas un dezinfekcijas prasības:
  • virsmu, grīdu, sanitāro ierīču tīrīšana un dezinfekcija reizi 2 stundās;
  • kontakta virsmu (piem., durvju rokturi, gaismas slēdži, lifta pogas, skārienjūtīgi ekrāni, koplietošanas biroja tehnikas pogas, trepju margas, darba virsmas) dezinfekcija reizi 2 stundās, nodrošinot, lai arī darbiniekiem (ne tikai uzkopšanas personālam) ir pieejami ātras iedarbības dezinfekcijas līdzekļi kontakta virsmu dezinfekcijai un darbinieki ir informēti par pareizu to lietošanu;
  • spēļu iekārtu dezinfekcija ar atbilstošiem dezinfekcijas līdzekļiem pēc katra apmeklētāja;
 • Telpu regulāra vēdināšana, nodrošinot normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu gaisa kvalitāti. Ja nav iespējams izmantot automātiskās ventilācijas sistēmas, telpas vēdina ik pēc 2 stundām vismaz 15 minūtes;
 • Reģistrā veiktas atzīmes, kurš darbinieks un cikos ir veicis telpu un spēļu aparātu kopšanas, dezinfekcijas un vēdināšanas pasākumus;
 • Starp sēdvietām, pie kases, bāra letes un citās vietās pēc vajadzības tiek izmantotas pārnēsājamas polikarbonāta barjeras;
 • Netiek piedāvāti nekādi pašapkalpošanās servisi – piem., ūdens lietošanas iekārtas, kafijas aparāti, cukurs no kopīga trauka, dzērienu salmiņi u.c.;
 • Trauki tiek mazgāti trauku mazgājamā mašīnā; ja tās nav – obligāti jāveic trauku dezinfekcija vai jāizmanto vienreizlietojamie trauki.

 

Gadījumā, ja šajās vadlīnijās minētie ierobežojumi, drošības pasākumi vai citi pienākumi tiek grozīti vai atcelti, Latvijas Spēļu biznesa asociācijas biedriem ir tiesības piemērot normatīvo aktu normas.