Preses relīze

Nav vienotas izpratnes par pašvaldību tiesību apjomu

Azartspēļu un izložu likuma 41. panta otrās daļas 11. punktā (pieņemts ar likuma 15.04.2021. grozījumiem) ietvertā norma, ka azartspēles nav atļauts organizēt attiecīgās pašvaldības vietās vai teritorijās, kuras noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos, neparedz pašvaldībām rīcības brīvību, nosakot absolūtu azartspēļu organizēšanas aizliegumu.

Šādi regulējumu izprot gan par azartspēļu politiku atbildīgā Finanšu ministrija, gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, un tam 01.12.2021. pievienojusies arī Administratīvā apgabaltiesa nolēmumā lietā Nr. A420175120. Tiesa atzinusi, ka Bauskas novada apbūves noteikumu regulējums, kas paredz, ka visā pašvaldības teritorijā aizliegts ierīkot un darbināt jaunus azartspēļu uzņēmumus, pēc būtības nonāk pretrunā Azartspēļu un izložu likuma regulējumam, ka azartspēles vispārīgi organizēt ir atļauts, bet ievērojot likumā noteiktos ierobežojumus.

Konkrētie pašvaldību lēmumi Ķekavā, Bauskā un arī Rīgā liecina, ka nav vienotas izpratnes par pašvaldību tiesību apjomu. Virkne citu pašvaldību seko līdzi notikumu gaitai. Kā zināms, Ķekavas novada dome vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu, ar kuru apturēta Ķekavas novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par azartspēļu organizēšanu Ķekavas novadā”, kas faktiski aizliedza organizēt azartspēles visā novada teritorijā, ir apstrīdējusi Satversmes tiesā.

Ar Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, kurā tiesa atzina, ka pilnīgs azartspēļu zāļu aizliegums konkrētas pašvaldības līmenī ir prettiesisks, variet iepazīties šeit: ŠEIT.

LSBA prezidenta viedokli par Rīgas teritorijas plānojumu var izlasīt ŠEIT.